BİLİMSEL PROGRAM

I. MALİYE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

MAKON 2020 – PROGRAM

16 Ekim 2020 Cuma

09:30 Açılış Konuşmaları

 Link: https://bit.ly/3n4KVx2

KONUŞMACILAR:

İDÜ Rektörü ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

İDÜ İİBF Dekanı: Prof. Dr. Hüseyin AKAY

İDÜ Maliye Bölümü Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Musa GÖK

İDÜ Maliye Kulübü Başkanı: İlayda ÇALIŞKAN

11:00
Kariyer Oturumu: Maliye Mezunu Olmak

 Link: https://bit.ly/3jjd8h7

  Unvan-Ad-Soyad Kurum
Oturum Başkanı Doç. Dr. Musa GÖK İzmir Demokrasi Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı
Akademisyen Olmak Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ Katip Çelebi Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim üyesi
Vergi Müfettişi Olmak Esat Bal Vergi Müfettişi
Yeminli Mali Müşavir Olmak Cemali ÖZKAN Yeminli Mali Müşavir
Şirket Yöneticisi Olmak Figen SARKIN ŞAHİN Verde Yağ, Besin Maddeleri  Sanayi  ve  Ticaret A.Ş. Genel Müd. Yrd. Ve Finans Müdürü

Ön izleme(yeni sekmede açılır)

13:00
Birinci Oturumlar

 Link: https://bit.ly/3cN7XDU

 Link: https://bit.ly/3ijX6lM

Başlık: Maliye Teorisi Başlık: Mali İktisat
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cumhur DÜLGER Oturum Başkanı: Prof. Dr. Duran BÜLBÜL
Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu
Kamu Tercihi Perspektifinden Türkiye’de Genel Seçimlerde Seçmen Ve Bürokrasi Davranışının Analizi Elif AVCI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yeni Kamu İşletmeciliği Anlayışından Hareketle Şehir Hastaneleri Üzerine Bir Değerlendirme Seda DURUCAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkiye’ de Bürokrasinin Karar Alma Süreçlerindeki Rolünün Değerlendirilmesi Gürkan ERBAT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bir Kamu İşletmecilik Örneği Olarak PTT İşletmeciliği Saadat İBRAHİMOVA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tanzimat Dönemi Ve Sonrası Osmanlı Vergi Sisteminin Anayasal İktisat Perspektifinden İncelenmesi Onur ERGENAY Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye’de Özelleştirme Ve Türk Telekom Örneği Mehmet Salih FERHAN Balıkesir Üniversitesi
Vergi Uyumunu Etkileyen Demografik Faktörlerin Ampirik Çalışmalar Kapsamında Değerlendirilmesi M. Tuba RÜZGAR Abdullah KAPLAN Celal Bayar Üniversitesi Kamu Ekonomisi Başarısızlığına Bir Çözüm Önerisi: Kamu Tercihi Ve Anayasal İktisat Yaklaşımı Büşra KARACA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15:00
İkinci Oturumlar

 Link: https://bit.ly/36jIKjd

 Link: https://bit.ly/3ihXlOr

Başlık: Mali Hukuk Başlık: Bütçe ve Mali Planlama
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tarık VURAL Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA
Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu
Osmanlıdan Günümüze Vergilendirme Yetkisinin Dönüşümü Merve BAYRAKTAR Kırıkkale Üniversitesi Türkiye’de Uygulanan Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Elif YILMAZ Büşra METİN Mücahid ÇİL Hakan ARI Erciyes Üniversitesi
Belediyelerin Vergilendirme Yetkisi ve Sınırları Mustafa YETER Anadolu Üniversitesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin Hazırlanması Aleyna BENEMOĞLU   Gizem KARASU Bekir AKMAN Erciyes Üniversitesi
Belediye Taşınmazlarının Belediye Şirketlerine Tahsisi Melek ÖZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi ve Değerlendirmesi (Türkiye) Satı DELİ Selvican ULAŞ   İ. Çağlar GÜZELOĞLU   Şeyma YÜKSEL Batuhan SAĞLAM Erciyes Üniversitesi
Türk Vergi Sisteminde Emlak Vergisi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Gülşah KADEM Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye’de Performans Esaslı Bütçelemeden Program Tabanlı Performans Bütçe Sistemin Geçiş Ve Sistemin Getirdikleri Zehra CENGİL İzmir Demokrasi Üniversitesi

17 Ekim 2020 Cumartesi

10:00
Birinci Oturumlar

 Link: https://bit.ly/30kRPVc

 Link: https://bit.ly/3n4bSRn

Başlık: Maliye Teorisi Başlık: Mali İktisat
Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Zafer YALÇIN Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan HOTUNLUOĞLU
Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Mali Disiplin İlkesi Açısından Değerlendirilmesi Zühal CERİT Süleyman Demirel Üniversitesi Küresel Ticaret ve Korumacı Politikalar Ahmet ÖZKAN Kâtip Çelebi Üniversitesi
Türkiye’de 2002-2019 Yılları Arasında Yapılan Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Koruma Harcamalarının Sosyal Devlet Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi Meryem NARİN İzmir Demokrasi Üniversitesi Brexit ve Ekonomik Etkileri Nisa Nur GÖK Süleyman Demirel Üniversitesi
Belediye Hizmetlerinde Kalite Ve Vatandaşların Algısı: Buca Örneği Şebnem TAHRAN İzmir Demokrasi Üniversitesi Mali Disiplini Sağlamada Mali Kurallar İ. Bengisu IŞIK Balıkesir Üniversitesi
Vergi Ahlakı Ve Belirleyicileri Rabia KAPUCU Hitit Üniversitesi Mali Kurallar Ve Yerel Yönetimlerde Mali Kurallar İlayda ÇALIŞKAN İzmir Demokrasi Üniversitesi
13:00
İkinci Oturumlar

 Link: https://bit.ly/2SiAYO1

 Link: https://bit.ly/3cLypgR

Başlık: Mali Hukuk Başlık: Bütçe ve Mali Planlama
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYSU
Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu
Vergi Yükü Ve Mükellef Üzerindeki Etkileri Eda OT Erciyes Üniversitesi Gelir Dağılımını Düzenlemede Kamu Bütçesinin Rolü Ve Önemi Banu ÖZDAŞ Erciyes Üniversitesi
Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi ve Türkiye Örneği Gamze CEYLAN İzmir Demokrasi Üniversitesi Vatandaş Bütçe Ve Türkiye Emine ÇALIŞKAN Simge TOKGÖZ Kâtip Çelebi Üniversitesi
Kripto Para Birimi; Bitcoin Ve Vergilendirilmesi Sorunu Vakkas YURTLU Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çevreye Duyarlı Bütçeleme ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Türkan YILMAZ İzmir Demokrasi Üniversitesi
Dijital Hizmet Vergisine İlişkin İzlenimler Volkan DENİZ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Ve Türkiye’de Durum Özgenur ÇOBANOĞULLARI Erciyes Üniversitesi
Yerel Yönetimler Ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe: Kavram Ve Uygulama Üzerine Bir Bakış Miray DÜNDAR Dilay ÇETİN Namık Kemal Üniversitesi
15:00
Üçüncü Oturumlar

 Link: https://bit.ly/2GrC3jS

 Link: https://bit.ly/34a5j7g

Başlık: Maliye Teorisi Başlık: Mali İktisat
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özay ÖZPENÇE
Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu
Post-otistik Maliye Yaklaşımında Kalkınma Ve Kültür Endüstrisi Nehir DÖLEK Büşra BAŞAK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Vergi Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi M. Nisa DEMİRAY Cumhuriyet Üniversitesi
Türkiye’de Vergi Reformları: Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Bir İnceleme Cantay KARADOĞAN İzmir Demokrasi Üniversitesi Türkiye’de Vergi Aflarının Etkin Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Kullanılabilmesi Üzerine Bir İnceleme Burcu BALSEVER Adnan Menderes Üniversitesi
Vergi Cezalarının Vergi Bilinci Üzerindeki Etkisi Sema AŞAR Sibel AYKAÇ Erciyes Üniversitesi Yoksulluk Ve Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikalarının Etkinliği Hatice CANDAN Balıkesir Üniversitesi
Vergi Cennetleri İsmet KORKMAZ Damla AKBULAK Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vergi Yükü: Türkiye ile OECD Ülkelerinin Karşılaştırılması (2010-2018) Gamze KIRMIZIGÖL Hitit Üniversitesi

18 Ekim 2020 Pazar

10:00
Birinci Oturumlar

 Link: https://bit.ly/3jhBW9n

 Link: https://bit.ly/3ncnn9B

Başlık: Mali Hukuk Başlık: Bütçe ve Mali Planlama
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN Oturum Başkanı: Doç. Dr. Özgür BİYAN
Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu
Vergi Cennetlerinin Vergi Kaçakçılığına Neden Olan Özelliklerinin Değerlendirilmesi Melisa KÜÇÜKSAYRAÇ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkiye’de Kamu Harcamalarının Artışı Ve Bütçe Sisteminin Önemi M. Ali DEĞİRMENCİ Pamukkale Üniversitesi
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Suiistimalini Önleyici Bir Tedbir: BEPS Eylem Planı Hüda CARDA Cansu DİLİBAL Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkiye’de Kamu İdarelerinin Yönetiminde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Rahmi ER İzmir Demokrasi Üniversitesi
Vergiden Kaçınma Yöntemi Olarak Agresif Vergi Planlaması Yasin SAR Erciyes Üniversitesi Hazine Ve Tek Hazine Hesabı Üzerine Bir İnceleme Oğuzhan BOZTEPE Pamukkale Üniversitesi
Hukuki Ekonomik Ve Mali Gelişmeler Işığında Dijital Vergilendirme Melih KARAYEL Alper ÖZTÜRK Kâtip Çelebi Üniversitesi Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Ve Türkiye Uygulaması Gizem ŞAHİN Erciyes Üniversitesi
Türkiye’de Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede Belediye Uygulamalarının Değerlendirmesi Güven BABAOĞLU İzmir Demokrasi Üniversitesi
13:00
İkinci Oturumlar

 Link: https://bit.ly/36hiPIQ

 Link: https://bit.ly/3dy6At3

Başlık: Mali İktisat Başlık: Mali Hukuk
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat AYDIN Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tekin AKDEMİR
Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu Tebliğ Başlığı Adı-Soyadı Kurumu
Çevresel Kuznest Eğrisinin Geçerliliğine Yönelik Bir Değerlendirme Nurseli KOÇ Balıkesir Üniversitesi Türkiye’de Adalet Harcamalarının Uzlaştırma Uygulamaları Bağlamında Değerlendirilmesi M. Kemal BOSTAN Onur DEĞİRMENCİ Kırıkkale Üniversitesi
Türkiye’de Fırsatçı Politik Konjonktürel Dalgalanmalar Burak TÜRK Büşra TURAN Cumhuriyet Üniversitesi 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 3/B Maddesinin Vergilendirme Sürecindeki Yeri: Seçilmiş Danıştay Kararı Örnekleri Çağrı KARAKOÇ Erciyes Üniversitesi
Mali Kurallar Ve Türkiye’de Mali Kural Benzeri Uygulamalar Murat ŞEKER Burak TÜRK Cumhuriyet Üniversitesi Vergi Hataları ve Düzeltme Yolları Kübra AKCAN Erciyes Üniversitesi
1980 Sonrası Türkiye’deki Örtük Mali Kural Uygulamalarına İlişkin Düzenlemeler Zühal AÇIKGÖZ N. Nur GÖK Aysel ELERET Süleyman Demirel Üniversitesi Vergi Hukukunda İspat Ve Delil Şeyma BOYDEMİR Balıkesir Üniversitesi
Yenilenebilir Enerjinin Kullanımında Yeşil Binaların Rolü: Türkiye’deki Teşvik Uygulamaları Rahime ÇOPUR Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vergi Yargısında İstinaf Yolu Ve Değerlendirmesi Elif EROĞLU Balıkesir Üniversitesi
15:00

 Link: https://bit.ly/3n1Vu3L

15:00
SON OTURUM: GENEL KURUL, DEĞERLENDİRME ve MAKON 2021’İN PLANLANMASI
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferhat AKBEY 
1. Genel Değerlendirme, Dilek ve Temenniler
2. MAKON 2021 Aday Üniversite Seçimi
3. Kongre Kurulunun Oluşturulması ve Seçimleri

ADIM 1: Sistemde kayıtlı olan mail adresinizi kontrol edin.   

ADIM 2: Kongre toplantılarına katılabilmek için mailinize gönderilen ‘Microsoft Teams’ davetini açın.

ADIM 3: Kongre oturumlarını daha rahat takip edebilmek için Microsoft Teams uygulamasını indirebilirsiniz. 

ADIM 4: Sisteme kayıtlı mail adresinizle oturum açın.

ADIM 5: Kongre ekibine katılımınız sağlanacaktır.

Konferansa Katılmak için Teams Kullanımı

Bildiri Sunmak için Teams Kullanımı