Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye’de farklı üniversiteler ve fakülteler bünyesinde toplamda 66 adet Maliye Bölümü yer almaktadır. Akademisyenleri, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle ve ayrıca meslek mensuplarıyla birlikte oldukça büyük ve etkili bir camiayı temsil eden bu yapıda, özellikle genç maliyecilerin düşünce, kuram ve araştırmalarını sunabilecekleri bir platform veya düzenli bir akademik etkinlik bulunmamaktadır. Dolayısıyla, böyle bir platform ve etkinliğin planlanarak, her yıl bir üniversitenin himayesinde yapılması çok önemli bir eksikliğin giderilmesi anlamına gelecektir. Elbette ilk Maliye Öğrencileri Kongresinin, Türkiye’nin ilk iktisat kongresinin yapıldığı İzmir’de ve İzmir üniversitelerinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olması da ayrı bir önem arz etmektedir. Buna yönelik olarak başlattığımız çalışmalar somutlaşmaya başlamıştır. 1. Maliye Öğrencileri Kongresi (MAKON 2020), 16-18 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde yapılacaktır. Kongre sonunda, genel kurul toplanacak, öğrenci ağırlıklı olmak üzere bir MAKON Kongre Kurulu oluşturulacaktır. Bundan sonraki MAKON Kongreleri bu Kurul tarafından yürütülecek ve her yıl bir başka üniversitenin bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Bu süreçte; maliye camiasının tüm bileşenlerini (akademisyen, öğrenci, mezun, meslek mensubu, YMM, SMMM, vergi hukukçu ve hakimleri, yerel yönetimlerde görev alanlar ve diğer meslektaşlarımız) MAKON’un bir paydaşı ve asli unsuru olarak gördüğümüzden; Maliye camiasının gerek kurumsal gerekse bireysel tüm mensuplarının maddi ve manevi katkısı bizler ve dahası öğrencilerimiz için oldukça önemlidir.

Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal ATATÜRK “Devletin her kurumu ancak güçlü bir maliye ile yaşar” demiş ve Maliye eğitimi ve mesleğinin önemini ortaya koymuştur. Demek ki Maliyecilerin kendi içerisinde dayanışması, aynı zamanda devletin temellerini de güçlendirecektir. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı, bize omuz vermeye, Maliye camiasını sahiplenmeye ve ilkini gerçekleştireceğimiz Maliye Öğrencileri Kongresi sürecinde genç Maliyecileri desteklemeye davet ediyoruz.

Sevgili öğrencilerimizden de akademik çalışma ve bilimsel azimleriyle kendilerine ait bu kongreyi sahiplenmelerini ve sürece katkı koymalarını bekliyoruz. Çünkü sizin de artık bir kongreniz var!

Kongre Başkanı

Prof.Dr. Bedriye TUNÇSİPER

Kongrenin Hedef Kitlesi (Katılımcıları): Ülke Geneli Maliye Bölümü (A.B.D.) Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri

Kongre Tarihi: 16-18 Ekim 2020

Kongre Yeri: İzmir Demokrasi Üniversitesi Merkez Binası Konferans Salonu

Kongre Süresi: 3 gün 5 oturum Son oturumda Genel Kurul yapılacak, bir sonraki kongreyi düzenleyecek üniversite maliye bölümü belirlenecek.

ALT BAŞLIKLAR:

  • Maliye Teorisi
  • Mali İktisat
  • Mali Hukuk
  • Bütçe ve Mali Planlama

Paydaşlarımız:

Destekleyenler:

ADIM 1: Sistemde kayıtlı olan mail adresinizi kontrol edin.   

ADIM 2: Kongre toplantılarına katılabilmek için mailinize gönderilen ‘Microsoft Teams’ davetini açın.

ADIM 3: Kongre oturumlarını daha rahat takip edebilmek için Microsoft Teams uygulamasını indirebilirsiniz. 

ADIM 4: Sisteme kayıtlı mail adresinizle oturum açın.

ADIM 5: Kongre ekibine katılımınız sağlanacaktır.

Konferansa Katılmak için Teams Kullanımı

Bildiri Sunmak için Teams Kullanımı